Begrepsforklaringer – bibliotekindeks

Bibliotekindeksen følger definisjonene til Piwik. Dette er standariserte definisjoner som brukes av alle store webanalyseverktøy.

Unike besøkende
Antallet unike besøkere som kommer til nettstedet ditt. Hver bruker blir telt bare en gang selv om han besøker nettstedet flere ganger om dagen.
Besøk Hvis en besøker kommer til nettstedet ditt for første gang eller han besøker nettstedet mer enn 30 minutter etter hans siste sidevisning, så vil det bli registrert som et nytt besøk.
Sidevisninger
Antallet ganger denne siden har vært besøkt.
Gjennomsnittstid Gjennomsnittlig varighet for et besøk.
Fluktfrekvens Prosentandelen av besøk som bare hadde én sidevisning. Dette betyr at den besøkende forlot nettstedet direkte fra inngangssiden.

Se samtlige definisjoner og forklaringer på Piwiks nettsider.

Om Norsk bibliotekindeks

Norsk bibliotekindeks er et pilotprosjekt utviklet av Buskerud fylkesbibliotek på vegne av Nasjonalbiblioteket (NB).
En egen arbeidsgruppe nedsatt av utvalget som arbeidet med revideringen av folkebibliotekstatistikken, anbefalte Nasjonalbiblioteket å initiere et prosjekt med mål om å lage en felles nettside for å måle nettsidestatistikken.

Buskerud fylkesbibliotek har våren 2016 utviklet tjenesten. Programmering og design er utført av Ignitas Rådgivning.

Høsten 2016 og våren 2017 testes tjenesten ut på vegne av Nasjonalbiblioteket.

Bibliotek som ønsker å delta i piloten bes kontakte Buskerud fylkesbibliotek, buskfyb@bfk.no.

Alle data hentes fra en felles databrønn i fylkesbibliotekets Piwik webanalyseløsning. Som deltaker i Norsk bibliotekindeks får du også en konto på Piwik. Piwik er et webanalyseverktøy hvor du i detalj kan analysere egne data. Piwik er svært likt Google analytics i bruk. Du kan lære mer om bruken av Piwik på disse hjelpesidene.

Befolkningsdata
Befolkningsdata oppdateres årlig fra SSB, og er innbyggertallet per 1. januar i gjeldende år.

Universell Utforming

  • Alt i løsningen kan forstørres og forminskes
  • All navigasjon nås ved hjelp av tastaturet

Kontraster er kontrollert og godkjent.

Mobilvisning
I mobilvisning er både graf og tabell scrollbar for å sikre best mulig lesbarhet.

Oppdatering av data
Overføring av data skjer to ganger i døgnet fra Piwik webanalyseverktøyet.